Cum se va vota prin corespondență la alegerile românești

Cum se va vota prin corespondență la alegerile românești

Trimis de Redactia la Vin, 02/19/2016 - 18:57

Guvernul român a stabilit, de curând, cum se va aplica Legea votului prin corespondență (288/2015) care prevede că cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în străinătate își vor putea exercita dreptul electoral prin corespondență începând cu alegerile parlamentare din acest an.

 

Cum se va vota prin corespondență


Alegătorului îi vor fi transmise următoarele:

  1.  Un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;
  2.  Un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă;
  3.  Certificatul de alegător ce cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe proprie răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.
  4.  Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună la cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute mai sus, astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege;
  5.  Buletinul de vot prin corespondenţă.


De asemenea, potrivit Legii privind votul prin corespondență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va încheia cu Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. contractul privind confecţionarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral.

Guvernul român a decis și banii pe care îi vor primi membrii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă și a personalului tehnic auxiliar al acestora.

Astfel, preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă și locţiitorul acestuia vor primi câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, iar membrii birourilor electorale și personalul tehnic auxiliar câte 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.

 

Sursa

 

 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by