3 Mai 2009 - Botezul lui Patrick Gabriel

3 Mai 2009 - Botezul lui Patrick Gabriel

Trimis de Dan Moldovan la Vin, 05/15/2009 - 14:27

În data de 3 mai 2009 a avut loc Taina Sf.Botez, Taina Mirungerii precum şi prima Sf.Împărtăşanie pentru Patrick Gabriel, fiul lui Mihaela şi Peter. 

  • Botezul este prima Taină a Bisericii creştine. Numită şi "baia celei de a doua naşteri", botezul este momentul în care omul primeşte o identitate în faţa lui Dumnezeu. Săvârşind Taina Sf.Botez, noi urmăm îndemnul Mântuitorului Hristos de după Înviere: "Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată, de acum Eu sunt cu voi, în toate zilele, până la sfârşitul veacului." Mt.28,19-20.
  • Taina Mirungerii se face pentru creşterea şi întărirea în viaţa creştină a noului botezat, prin puterea Duhului celui Sfânt. Rugăciunea de la Mirungere: «Cel ce ai dăruit robului Tău izbăvire de păcate prin Sfântul Botez si i-ai dat lui înnoirea vietii, însuti, Stăpâne Doamne, binevoieste să strălucească pururea lumina fetii Tale în inima lui ; apără pavăza credintei lui nebântuită de vrăjmasi, păzeste într-insul nespurcată si neintinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstrând într-insul, cu harul Tău, nestricată pecetea cea duhovnicească ; si fii milostiv acestuia si nouă, după multimea îndurărilor Tale. Că s-a binecuvântat si s-a preaslăvit preacinstitul si de mare cuviintă numele Tău, al Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin».
  • Sf. Împărtăşanie este cuminecarea/comunicarea reală şi directă cu însuşi Hristos, în chipul Pâinii şi a Vinului (vezi Ioan cap.6).

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by