RO-CHance (Berna, Elveţia)
Platforma de competenţe pentru România

Cu sprijinul Catedrei de Jurnalistică de la Facultatea de Politologie şi al Catedrei de Limba română de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest, Timişoara

A n u n ţ ă
un


CONCURS LITERAR

de transcriere în limba română de bază a unor texte literare, clasice şi contemporanePREMIUL I :
Un stagiu de creaţie în Elveţia şi suma de 200 USD, publicarea textelor în crestomaţie.
PREMIUL II :
150$, publicarea parţială a textelor în crestomaţie
PREMIUL III :
100 $, publicarea unui text în crestomaţie
MENTIUNI :
Bonuri de carte la Librăria EOS, Timişoara


Concursul se adresează tuturor persoanelor interesate care posedă calităţi adecvate de exprimare în limba română.

Condiţii de participare: Textele scrise pe suport electronic vor fi adresate fie prin e-mail sau pot fi adresate prin poştă sau prezentate personal pe un support CD-Rom la sediul firmei Autocom, Str. Studenţilor nr. 17, 300551 Timişoara.

Transcrierea unor texte clasice şi contemporane în româna de bază se face în vederea publicării lor într-o crestomaţie de texte în limba română facilă, pentru promovarea limbii şi literaturii române în primul rând în spaţiul helvetic şi care, prin extensie se vor adresa tuturor celor care doresc să aibă un suport de lectură adaptată învăţării limbii române ca limbă străină - adulţi, tineri adulţi sau români de a doua generaţie. Textele vor fi ulterior înregistrate sub formă de carte sonoră cu sprijinul unui colectiv de actori româno-elveţieni. O parte din texte vor fi editate bilingv, română - germană, română - franceză şi română - engleză.

Informaţii generale: Concursul este deschis tuturor persoanelor care posedă nivelul stilistic general de limbă română, adaptat unui astfel de concurs. Tipurile de texte, autorii sunt la alegerea participanţilor, care trebuie să aibă în vedere faptul că textele trebuie să fie articulate cu o atenţie deosebită la vocabularul de bază al limbii române. Ele trebuie să fie o incitare la lectura în limba română şi în acelaşi timp, un mijloc de învăţare a limbii. Porniţi de la principiul: ce vă place vouă să citiţi şi cum i-aţi putea convinge şi pe alţii să o facă. Nu ezitaţi să puneţi întrebările pe care le aveţi prin mail. Dacă dispuneţi de texte personale care se pretează la un astfel de concurs, nimic nu vă împiedică să ni le propuneţi.

Un juriu compus din scriitori, profesori, librari din România, precum şi profesori şi studenţi de limbă română din Elveţia, va decide care din textele comunicate vor fi publicate.

Informaţii tehnice:
Textele vor fi scrise pe un suport electronic şi pot fi trimise prin ataşament la mail, pe dischetă sau CD Rom;
Dimensiunea minimă a unui text este de 100 de rânduri, cea maximă de 15 pagini A4, sau 500 de rânduri, formatate cu un spaţiu de două rânduri. Marginea de corectură va fi de 5 cm la dreapta şi 5 cm la stânga.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin e-mail,
la sediul societăţii Autocom, Aleea Studenţilor 17, Timişoara,
la Librăria EOS, str. Porumbescu 36, Timişoara
sau la tel. 0722 222 628 / 0723 159 009

În urma solicitărilor dumneavoastră, data de închidere a preselecţiei a fost modificată - 18 mai 2004.


RO-CHance înapoi prima pagină