Skip to main content

A apărut numărul 2/2009 al publicației "Căminul românesc"

Vă semnalăm apariţia numărului 2/2009 al publicaţiei "Căminul Românesc", publicaţie editată la Geneva de către "Comunitatea română din Elveţia", editor responsabil redactor șef fiind domnul Dan Ottiger Dumitrescu.

 

Din sumar:

  • Adunarea generală a Comunității române din Elveția
  • Rememorare
  • Cu elvețieni repatriați din România
  • Biblioteca română din Freiburg im Breisgau la 60 de ani

"Câminul Românesc" apare de 4 ori pe an iar un abonament costă 35 CHF în Elveţia şi în străinătate 40 CHF sau echivalentul în altă valută convertibilă, plătit prin virament în contul A1026.05.67 CHF CO EP TS, IBAN CH67 0078 8000 A102 6056 7 la "Banque Cantonale de Genève", cu menţiunea "pour la Communauté Roumaine de Suisse. Abonnement journal", adresa: CP 324/CH 1211 Geneve 25, Nr. BIC: BCGECHGGXXX. Plata în Elveţia se face la contul poştal 12-1-20 cu aceleaşi menţiuni de mai sus.

 

Redacţia publicaţiei poate fi contactată prin e-mail .