Skip to main content

A apărut numărul 4/2011 al publicaţiei "Căminul românesc"

Vă semnalăm apariţia numărului 4/2011 al publicaţiei "Căminul Românesc", publicaţie editată la Geneva de către asociaţia "Comunitatea română din Elveţia", redactor şef fiind domnul Ştefan Racovitză.

 

Din sumar:

  • Mercenari şi profitori
  • Amintiri din ţara dintre pădure şi fluviu
  • Trei zile culturale româneşti în Germania
  • Memorialul Sighet la Bruxelles

"Câminul Românesc" apare de 4 ori pe an iar un abonament costă 35CHF în Elveţia şi în străinătate 40CHF sau echivalentul în altă valută convertibilă, plătit prin virament în contul IBAN CH67 0078 8000 A102 6056 7 la "Banque Cantonale de Genève", cu menţiunea "pour la Communauté Roumaine de Suisse. Abonnement journal", adresa: CP 276/CH Geneve 17, Nr. BIC: BCGECHGGXXX. Plata în Elveţia se face şi printr-o plată cu formularul roz la contul poştal 12-1-20, cu menţiunea "A 1026.05.67, Communauté Roumaine de Suisse".

 

Redacţia publicaţiei poate fi contactată prin e-mail.