Skip to main content

Asigurările în 2008

A început campania anuală de toamnă pentru asigurările în 2008

La dorinţa administratorului acestui site am scris, anul trecut, o serie de articole despre asigurările din Elveţia, în general şi despre cea medicală în special, pentru că ea este cea care grevează tot timpul (fiind obligatorie în partea ei cea mai scumpă) şi ... simţitor bugetul locuitorilor Elveţiei.

În articolul Ghidul pentru alegerea sau schimbarea asigurării medicale în Elveţia am dat câteva sugestii (sfaturi dau foarte rar) şi o serie de amănunte legate de Casele de asigurare medicală din Elveţia fără să dau prea multe nume, mai ales pentru aspectele pe care le consider negative, şi m-am limitat mai mult la exemple sa le zicem tipice. Informaţiile acestea le-am acumulat de-a lungul celor 10 ani de experienţă în domeniul asigurărilor, ca şi consilier independent, în primul rând de la miile de clienţi care mi-au acordat încrederea şi bineînţeles din studiul amănunţit al textelor scrise cu litere mici în condiţiile de asigurare a zeci de case de asigurări medicale, texte pe care 95% din clienţi nu le citesc sau doar le parcurg eventual fugitiv.

Ecourile şi comentariile pe marginea articolelor publicate anul trecut pe tema aceasta au fost, după părerea mea, şi nu numai, relativ puţine. Nu ştiu dacă această indiferenţă e legată de faptul că diaspora română cunoaşte bine subiectul, dacă ceea ce am scris nu li se pare folositor sau corect sau dacă au impresia că este vorba de o pură campanie de „marketing“ din partea mea.

Nu am urmat nici anul trecut sfatul (şi nu-l voi urma nici anul acesta) de a face studii comparative de preţ şi prestaţii cu nume de case de asigurări medicale bune sau rele, scumpe sau ieftine, pentru a nu fi acuzat, de exemplu, de subiectivism sau intenţii ascunse.

În afară de aceasta, pentru a decide ce tip de asigurare şi care dintre casele de asigurări medicale este cea mai potrivită pentru o persoană/familie, contaeză în primul rând situaţia concretă, cantonul de reşedinţă şi nu în ultimul rând aprecierea personală referitor la cât este dispusaa să „investească“ fiecare persoană sau de importanţa pe care o dă acestui subiect.

Încercând să nu mmma repet prea tare aş dori să fac, în cel ce urmează, câteva precizări, să dau câteva informaţii noi pentru a ajuta eventual cititorii interesaţi sau pe cei care consideră rândurile mele demne de a fi luate în seamă.

În primul rând aş fi foarte recunoscător tuturor celor care vor citi rândurile acestea, ca şi pe cele vechi, să-mi scrie pe forum sau în grupul de discuţii părerea sinceră, în două-trei fraze, pentru a mă încuraja sau descuraja de a continua cu astfel de articole şi despre celelalte tipuri de asigurări. Bineînţeles că serviciile mele de consilier în asigurări stau gratuit la dispoziţia tuturor celor care doresc. Dacă societatea noastră a ales de mai mulţi ani, după multe tatonări, bâlbâieli, ezitări şi eşecuri inerente începutului, anumite societăţi de asigurare, ale căror agenţi autorizaţi şi recunoscuţi suntem de doi ani (conform cerinţelor legale recente), nu am, nici după 10 ani, pretenţia că alegerea pe care am făcut-o este perfectă, cea mai bună. Celor interesaţi însă pot cel puţin să le expun personal, sau în grup, de ce am optat să lucrăm cu o anumită societate de asigurare şi deci din ce motive o recomandăm. Sunt bineînţeles societăţi de asigurare pe care le considerăm bune sau foarte bune dar pe care nu le reprezentăm pentru că segmentul sau tipul de clienţi pentru care ele sunt de recomandat nu intră în sfera noastră de atenţie.


Sugestii şi informaţii noi pentru cei care vor studia poliţa(ele) de asigurare medicală(e) din 2008

 • Asigurarea de bază (KVG/LAMal) este obligatorie şi deci poate fi schimbată în fiecare an (casa de asigurare şi franciza).
 • O franciză maximă (2500 CHF pentru adulţi şi tineri) oferă bineînţeles economie maximă pentru subiecţii sănătoşi dar ea trebuie plătită şi în caz de spitalizare. Spitalizarea, mai ales din motiv de accident, dar nu numai, din păcate, nu poate fi prevăzută/planificată decât extrem de rar şi la asigurările de bază cu accident inclus (copii, tineri, casnice, independenţi) acest risc este şi mai accentuat.
 • Acest risc poate fi compensat cu o asigurare complementară, dar ea este oferită, la ora actuală, după informaţiile noastre, numai de două case de asigurare medicală.
 • Prestaţiile relative la medicina alternativă (medicină chinezească, homeopatie, terapie neurală, fizioterapie) au fost excluse din prestaţiile KVG/LAMal ale asigurării de bază şi acoperite relativ modest în vechile prestaţii ale asigurărilor complementare (VVG/LCA). Unele asigurări au creat de atunci asigurări complementare noi care să „astupe“ gaura existentă în asigurarea de bază.
 • Din ce în ce mai multe, dacă nu toate casele de asigurare medicală oferă, în cadrul asigurării de bază, modelele alternative (medic de famile, reţea de sănătate, centre de consultaţie HMO etc) pentru care oferă rabate de circa 10-15%. Unele din aceste modele nu sunt întotdeauna avantajoase pentru toată lumea, pentru toate cantoanele etc.
 • Consiliul Federal a reuşit, prin diverse măsuri mai mult sau mai puţin populare, să frâneze în oarecare măsură creşterea costurilor în domeniul medical (încurajarea medicamentelor generice, reducerea cotelor de rezervă obligatorii pentru casele de asigurare medicală etc). Din această cauză şi anul acesta creşterea medie a tarifelor la nivel naţional este neglijabilă (0.5%). Sunt destule asigurări medicale care au operat chiar reduceri de tarife în foarte multe cantoane sau au extins oferta de modele alternative la toate cantoanele.
 • De câţiva ani fluctuaţia tarifelor la asigurarea de bază s-a redus puternic şi, ca atare, casele de asigurări cu prime ridicate rămân aşa şi cele cu prime scăzute de asemenea. Casele de asigurări medicale scumpe au început să înfiinţeze „pui“ cu prime scăzute (ca să nu scriu „de dumping“) dar deja de anul acesta observăm că ele nu mai „rezistă“ şi, după părerea mea modestă, ele îşi vor creşte primele încet şi pe nesimţite la nivelul caselor-mamă. Ca atare cine alege astăzi (în sfârşit!) o casă de asigurare medicală veche şi destul de importantă, cu un tarif scăzut la asigurarea de bază, are şansa să fie scutit de surprize neplăcute de la un an la altul pentru o bună bucată de timp.
 • Diferenţele de prime între casele de asigurare medicală au rămas în continuare, după părerea mea, foarte ridicate la nivelul aceluiaşi canton şi ele se datorează în primul rând unor erori de tactică şi strategie extrem de grave făcute de consiliile de administraţie în primii ani după intrarea în vigoare a legii KVG/LAMal acum 10 ani.
 • Multe din casele de asigurare medicală mici şi chiar mijlocii au fost de-a lungul anilor „absorbite“ (ca să nu scriu „înghiţite“) de case mai mari care, nu o dată, au trebuit să le „asaneze“ din punct de vedere financiar. Este foarte probabil ca, peste câţiva ani, pe scena asigurărilor medicale să rămână numai un pumn de „actori“ cu greutate, care vor avea mijloacele necesare să se „bată“ între ei pentru procentele de piaţă.
 • Ideea unei case de asigurare medicală naţională (de tip SUVA) cu prime legate de salariu (un anumit procent) a fost „înmormântată“ recent de suveranul popor elveţian prin referendum şi ea nu va mai apare din nou pe tapet decât peste mulţi ani.
 • Alegerea casei de asigurare medicală, a francizei, a prestaţiilor, nu trebuie făcute, după părerea mea, pentru situaţia să-i zicem momentană legată de o stare a sănătăţii bună sau perfectă ci în perspectiva sau probabilitatea în care starea sănătăţii sau vârsta ar impune „folosirea“ ei curentă.
 • Cine îşi închipuie sau este convins că va ramâne sănătos toata viaţa sau cine are mijloace financiare de existenţă foarte bune şi pentru care prima de asigurare reprezintă un procent neglijabil din buget are o sarcină extrem de simplă. Cine gândeşte altfel trebuie să aleagă în perspectivă şi judicios şi să nu uite că acest lucru trebuie făcut din timp atunci când starea sănătăţii îi permite să fie admis într-o casă de asigurare medicală, cu asigurarea de bază, şi mai ales cu cea complementară care o doreşte sau o consideră utilă şi necesară, fără să i se facă observaţii. O locuinţă care este deja în flăcări nu mai poate fi asigurată contra incendiului! Alegerea trebuie făcută, după părerea mea, nu pe baza informaţiilor verbale primite de la o casă de asigurare ci din studierea atentă a condiţiilor de asigurare şi a conţinutului prestaţiilor oferite.
 • O ultimă sugestie aş face-o la alegerea asigurării şi prestaţiilor pentru copii, legată de faptul că ei sunt asiguraţi din toate punctele de vedere pentru accidente numai de caatre casa de asigurare medicală, spre deosebire de adulţii sau eventual tinerii care sunt salariaţi şi care au o asigurare SUVA/CNA, care acoperă nu numai cheltuielile de spitalizare şi convalescenţă ci şi diverse rente sau capitaluri pentru cazurile de invaliditate. Cine nu a apucat să lucreze nu primeşte după doi ani nici rentă de invaliditate şi este nevoit să apeleze la serviciile de ajutor social.


După experienţa mea peste 80% din copii sunt asiguraţi contra accidentelor (şi nu numai) mult mai rău decât părinţii lor, din lipsă de informaţie, din neglijenţă sau dintr-o apreciere incorectă a probabilităţii unei asemenea situaţii !!!

 

 

 

Constantin Moldovan

INTORIG GmbH

Versicherung & Vorsorge Beratung
Conseil en Assurance et Prévoyance
Tel: 031 762 05 47
Fax: 031 762 05 46
Mobil: 079 222 54 50