Skip to main content

Căminul românesc 4 / 2007

Vă semnalăm apariţia numărului 4/2007 a publicaţiei româneşti Căminul Românesc, publicaţie editată la Geneva de către "Comunitatea Română din Elveţia", editor responsabil redactor șef fiind domnul Ştefan Racovitză.
 
"Foaia de legătură a românilor din Elveţia" a împlinit, cu acest prilej,  nu mai puți de 103 de ediţii. Îi dorim mult succes în continuare !

Din sumar:

  • Din viaţa comunităţii
  • Despre ţigani, o opinie incorectă politic
  • Tradiţii, sărbători şi obiceiuri de iarnă
  • Români de elită
  • Tătărescu, Tăriceanu


"Foaia de legătură a românilor din Elveţia" apare de 4 ori pe an iar un abonament costă 35 CHF în Elveţia şi în străinătate 40 CHF sau echivalentul în altă valută convertibilă, plătit prin virament în contul A1026.05.67 CHF CO EP TS, IBAN CH67 0078 8000 A102 6056 7 la "Banque Cantonale de Genève", cu menţiunea "pour la Communauté Roumaine de Suisse. Abonnement journal", adresa: CP 324/CH 1211 Geneve 25, Nr. BIC: BCGECHGGXXX. Plata în Elveţia se face la contul poştal 12-1-20 cu aceleaşi menţiuni de mai sus.

Site-ul publicaţiei are pe moment probleme tehnice. Până când aceste probleme vor fi rezolvate puteţi obţine mai multe informaţii, de la redacţie, prin e-mail.