Skip to main content

Căsătorie în Elveţia - documente necesare

Pentru căsătoria unui cetățean român în Elveția se recomandă să se întrebe, la primăria din raza căreia urmează să se încheie căsătoria, care sunt documentele necesare, întrucât documentele solicitate diferă de la o primărie la alta. Primăria va pune la dispoziție una sau 2 liste de documente, în funcție de cetățenia fiecăruia dintre viitorii soți. în mod diferit pentru fiecare țară.

 

Pentru căsătoria în Elveția a unei persoane de cetățenie română au fost solicitate în general următoarele documente:
- pașaport valabil (care face și dovada cetățeniei);
- permisul de ședere (poate fi solicitat înainte sau odată cu depunerea actelor în vederea căsătoriei);
- duplicat după certificatul de naștere, nu mai vechi de 6 luni, care se obține de la Registrul de stare civilă de la locul de naștere, personal sau prin mandatarea unei persoane cu procură autentificată și apostilata sau prin intermediul Consulatului României la Berna;
- certificatul de celibat, dovada din care să rezulte starea civilă, nu mai vechi de 6 luni, (Notă! mențiunea necăsătorit nu mai este acceptată; trebuie făcută precizarea: care n-a fost niciodată căsătorit, divorțat sau văduv) care se obține de la Registrul de stare civilă de la locul de naștere, personal sau prin mandatarea unei persoane cu procură autentificată și apostilată sau prin intermediul Consulatului României la Berna.


Alte documente care mai pot fi solicitate, suplimentar celor prezentate mai sus, ar putea fi: cartea de identitate; cazierul judiciar; adeverința privind cetățenia; declarație notarială dată pe proprie răspundere cu privire la domiciliu și starea civilă (cu privire la starea civilă se va avea în vedere Nota! anterioară) etc. Pentru persoanele divorțate se solicită și sentința de divorț cu ștampila/mențiunea din care să rezulte data rămânerii definitive, iar pentru persoanele văduve se solicită certificatul de deces.


Trebuie precizat că există cantoane care nu acceptă unele dintre actele emise de Consulatul României la Berna, fiind necesară obținerea acestora de la autoritățile din România.


Toate documentele de stare civilă trebuie apostilate cu Apostila de la Haga iar documentele care nu sunt eliberate în limbile germană, franceză, italiană sau engleză trebuie traduse, legalizate și apostilate. Documentele se depun în original și se recomandă a se păstra copii ale acestora.


După depunerea dosarului cu documente se va fixa la primărie un termen pentru discuții, ocazie cu care se vor aduce la cunoștință dispozițiile din codul familiei elvețian cu privire la încheierea căsătoriei, se va comunica autorităților numele care urmează să fie purtat după căsătorie și eventual se vor face verificări pentru a se evita încheierea unei căsătorii de conveniență. În cadrul acestor verificări se vor putea pune viitorilor soți întrebări cu caracter personal din care să rezulte cât de bine se cunosc. Dacă funcționarul apreciază că poate fi vorba de o căsătorie de conveniență, nu se va aproba încheierea căsătoriei. Căsătoria de conveniență e căsătoria justificată de un interes material sau de altă natură (ex. pentru a obține dreptul de ședere) și constituie infracțiune. Cercetările pentru comiterea acestor infracțiuni pot fi demarate și după aprobarea sau încheierea căsătoriei.


După încheierea căsătoriei în Elveția este necesar ca cetățeanul român să procedeze la înregistrarea căsătoriei în Registrul de stare civilă din România. Înregistrarea căsătoriei în Registrul românesc de stare civilă se poate face personal sau printr-o persoană împuternicită, în România la serviciul stării civile în a cărui rază teritorială s-a avut ultimul domiciliu (pentru cetățenii români care au locuit sau locuiesc în România), la Primăria Sectorului 1 din București (pentru cetățenii români care nu au locuit în România) sau în Elveția prin intermediul Consulatului României la Berna.


După încheierea căsătoriei mai trebuie solicitate și schimbarea pașaportului, a permiselor sau a altor acte sau documente, ca urmare a schimbării numelui prin căsătorie. Totodată se poate solicita odată cu schimbarea pașaportului și stabilirea domiciliului în Elveția, prin menționarea în pașaport a domiciliului în Elveția și predarea cărții de identitate.


Persoanele care decid să se căsătorească în România și care vor avea nevoie de alte acte decât cele solicitate de autoritățile elvețiene, trebuie ca după căsătorie să desfășoare o procedură de recunoaștere a căsătoriei în Elveția, doar dacă unul dintre soți are cetățenia elvețiană.

 

Daca unul dintre soți are o altă cetățenie trebuie făcute demersuri de înregistrare a căsătoriei și la consulatul țării a cărui cetățean este acesta.

 

 

Vor urma articolele intitulate:


Noțiuni generale privind dreptul de moștenire în Elveția (aprilie-mai 2011)

 

 

Avocat Camelia Costea, Zürich

www.avocat-costea.ro