Skip to main content

Ce înseamnă acordul privind libera circulaţie Elveţia-UE 2 şi referendumul din 8 februarie 2009 ?

Legea străinilor din Elveţia (AuG) se aplică tuturor cetăţenilor străini din Elveţia şi este completată de alte dispoziţii federale precum şi de acordurile internaţionale bilaterale.

Pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi pentru resortisanţii statelor membre ale Asociaţiei europene a liberului schimb (AELS), membrii de familie ai acestora, precum şi pentru lucrătorii detaşaţi de către angajatorii din aceste state, această lege se aplică numai în măsura în care nu contravine sau este mai avantajoasă decât acordurile bilaterale privind libera circulaţie dintre Confederatia elveţiană pe de o parte şi Uniunea europeană şi Asociaţia europeană a liberului schimb şi statele sale membre, pe de altă parte.

Prevederile europene fac deosebire între libera circulaţie a persoanelor (dreptul la şedere) şi libera circulaţie a lucrătorilor (dreptul de a aplica pentru un loc de muncă în interiorul UE). Legea elveţiană stabileşte atât condiţiile pentru obţinerea permiselor de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi lucrative (permisul de muncă), cât şi posibilităţile de dobândire a permiselor de şedere fără activitate lucrativă - pentru reîntregirea familiei, pentru educaţie şi formare profesională ca de ex. elevi, studenţi, pentru pensionari, pentru tratamente medicale, pentru motive de  interes public, în cazuri de azil, adopţii, pentru victime şi martori ale traficului de persoane.

Acordul privind libera circulaţie dintre Elveţia şi Uniunea Europeană (UE) înseamnă introducerea treptată a liberei circulaţii a persoanelor fizice între Elveţia şi UE şi, de asemenea, interdicţia discriminării între lucrătorii elveţieni şi cei din afara ţării. Cetăţenii UE au posibilitatea de a trăi şi a munci în Elveţia şi, din punct de vedere legal, nu pot fi consideraţi imigranţi.  Însă pot beneficia de acest tratament numai cei care au un contract de muncă valabil sau care desfăşoară activităţi independente sau pot demonstra suficiente resurse financiare şi posedă asigurări de sănătate. Libera circulaţie a persoanelor nu se aplică pentru şomeri şi solicitanţi de ajutoare sociale (care nu pot face dovada unui domiciliu şi a unui contract de muncă valabil). Acordul permite, de asemenea, şi furnizarea transfrontalieră a prestărilor de servicii. Diplomele şi certificatele profesionale sunt recunoscute reciproc, prin acorduri bilaterale cu statele UE, iar sistemele de securitate sociala sunt coordonate.

Pentru resortisanţii elveţieni acordul prevede aceleaşi drepturi. Cetăţenii elveţieni pot să-şi exercite profesiile în toate statele UE. Firmele elveţiene din străinătate pot să-şi angajeze cetăţenii elveţieni iar cele din Elveţia pot mai simplu să-şi trimita lucrătorii pe perioade determinate în UE sau să-şi angajeze specialişti din ţările membre UE.

UE-17: Primele acorduri s-au încheiat cu primele 15 state membre ale UE, Germania, Franţa, Italia, Austria, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Grecia, plus Malta şi Cipru precum şi cu ţările AELS, Lichtenstein, Norvegia, Islanda.

UE-17 a fost votat de către elveţieni în mai 2000, cu peste 67% voturi pentru şi a intrat în vigoare în data de 1.06.2002. Pentru aceste ţări care au parcurs deja etapele anterioare de limitări ale liberei circulaţii, data de 1.06.2007 a marcat trecerea la etapa de liberă circulaţie neîngradită a persoanelor. Aceasta înseamnă că desfăşurarea activităţilor lucrative sau schimbarea locului de muncă în Elveţia sunt posibile fără restricţii. Este necesar doar ca angajatorii să anunţe şi să înregistreze la primărie contractele de muncă ale angajaţilor din aceste state. Până în cursul anului 2014 este în vigoare însă o clauză de protecţie care va permite reintroducerea contingentelor în situaţia unei emigraţii masive.
 
UE-8: Acordul privind libera circulaţie a fost prelungit pentru UE 17 şi extins pentru celelalte 8 noi state care au aderat la UE la data de 1.06.2004 şi anume Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia. UE-25 a fost votat de către elveţieni în 2005 cu 56% voturi pentru şi a intrat în vigoare în 2006. Şi persoanele din aceste ţări pot sa circule liber în Elveţia şi să-şi schimbe locul de muncă sau să-şi reîntregească familia însă până în cursul anului 2011 vor exista limitările privind controlul pieţei de muncă, numite şi măsuri de acompaniament. Aceasta înseamnă prioritatea angajării cetăţenilor elveţieni şi a cetăţenilor statelor membre UE-17, controlul salariilor şi al condiţiilor de muncă, stabilirea contingentelor iar prin urmare obţinerea şi schimbarea locului de muncă necesită obţinerea unui permis de muncă. Şi pentru aceste ţări va urma din anul 2011 până în cursul anului 2014 etapa clauzei de protecţie care va permite reintroducerea contingentelor în situaţia unei emigraţii masive.

UE-2: România şi Bulgaria au aderat la UE în 2007. Întrucât acordul privind libera circulaţie cu aceste ţări nu este încă în vigoare, aceste ţări sunt apreciate de către Elveţia ca şi state terţe. Acordul privind libera circulaţie a fost deja semnat la data de 27 mai 2008 la Bruxelles urmând ca pentru intrarea lui în vigoare să fie supus referendumului de prelungire pentru UE-25 şi de extindere la UE-2, care va avea loc în Elveţia la data de 8.02.2009. Elveţienii urmează să voteze pentru UE-27, conform deciziei Parlamentului din iunie 2008. În cazul unui rezultat pozitiv acordul va intra în vigoare la data de 1.06.2009.
 
Pentru România şi Bulgaria au fost stabilite, de către Elveţia, în cadrul acordului UE-2 convenit cu UE, următoarele perioade de tranziţie:

Într-o primă etapă de şapte ani de la intrarea în vigoare a acordului, respectiv până la data de 1.06.2016, va exista, la fel ca şi în cazul statelor membre ale acordurilor anterioare, un control al pieţei de muncă, respectiv restricţii ale dreptului de angajare în Elveţia. Aceste limitări se referă la prioritatea la angajare a cetăţenilor elveţieni şi ai statelor membre ale UE aderate anterior, controlul iniţial al salariilor şi al condiţiilor de muncă precum şi stabilirea contingentelor. Aceasta înseamnă că un angajator poate angaja un lucrător din aceste 2 state numai dacă pentru locul de muncă respectiv nu a găsit un angajat cetăţean elveţian sau din celelalte 27 de state membre ale UE. Totodată salariile şi condiţiile contractului de muncă vor fi verificate pentru a nu se putea practica niveluri inferioare celor de pe piaţa forţei de muncă. În ceea ce priveşte contingentele se va stabili anual numărul maxim de permise de muncă pentru lucrătorii care provin din aceste 2 ţări.

Trecerea în cursul anului 2016 la etapa unei libere circulaţii neîngrădite se va suprapune în primii trei ani, până în cursul anului 2019, cu perioada clauzei de protecţie specială care permite reducerea numărului de permise de rezidenţă, respectiv reintroducerea contingentelor, în condiţiile unei imigraţii prea puternice. Aceste dispoziţii tranzitorii sunt menite să asigure o deschidere treptată şi controlată a pieţei de muncă.
 
Cu privire la sistemul de asigurări sociale, potrivit acordului privind libera circulaţie, fiecare ţară îşi păstrează propriul sistem de asigurări sociale. Asigurările sunt însă coordonate astfel încât angajaţii să nu-şi piardă drepturile sociale dobândite din munca într-o altă ţară. Fiecare membru semnatar al acordului este obligat să respecte anumite principii, cum ar fi ca cetăţenii UE şi cetăţenii elveţieni, după o anumită perioadă de tranziţie, să fie trataţi în mod egal în ceea ce priveşte sistemul de asigurări sociale, respectiv să se ţină cont de perioadele de timp lucrate şi pe teritoriul celorlalte state.

Tot în baza acestui acord există o recunoaştere reciprocă a diplomelor profesionale. Pentru ţările membre ale UE sunt recunoscute, în principiu, calificările profesionale dacă acestea corespund unor standarde minime. Recunoaşterea este pevăzută doar pentru profesii care sunt reglementate şi recunoscute prin diplome oficiale. În plus este necesar ca formarea profesională din diferitele ţări să aibă acelaşi nivel.

Acordul iniţial privind libera circulaţie este în vigoare de la data de 1 iunie 2002 şi a fost incheiat pentru o perioadă iniţială de şapte ani. Până cel mai târziu la data de 31 mai 2009 Elveţia trebuie să comunice în scris UE  dacă acordul va continua. În acest context Parlamentul elveţian a decis la data de 13 iunie 2008 continuarea şi extinderea acordului privind libera circulaţie şi cu România şi Bulgaria printr-un decret federal aprobat cu o largă majoritate. Decizia Parlamentului de a continua acordul privind libera circulaţie a persoanelor cu UE şi extinderea lui la Bulgaria şi Romania va fi supusă referendumului care va avea loc la data de 8 februarie 2009.

Experienţa referitoare la libera circulaţie a persoanelor şi la celelalte acorduri cu UE este pozitivă atât pentru întreprinderile elveţiene cât şi pentru economia elveţiană în ansamblul ei întrucât UE este principalul partener comercial. Peste 60% din exporturi se efectuează în cele 27 de state ale UE, fiecare al treilea franc este câştigat de Elveţia din UE şi fiecare al treilea loc de muncă este, direct sau indirect, dependent de relaţia cu UE. Piaţa de muncă extinsă cât şi accesul privilegiat la piaţa internă a UE vor aduce şi în viitor o creştere economică pentru Elveţia.

 

Conform Biroului federal pentru statistică la 31 decembrie 2007 erau înregistraţi în Elveţia 559.000 lucrători italieni, 162.000 cetăţeni din ţările din Balcani, 115.000 germani, 110.000 portughezi, etc. La sfârşitul anului 2007 numărul cetăţenilor români înregistraţi în Elveţia era de 3.957, la care se adaugă un număr variabil de până 2.700 cu permise de muncă valabile cel puţin un an.

 

Contingentele pentru UE-2 (România şi Bulgaria), după intrarea în vigoare a acordului privind libera circulaţie la data de 1.06.2009, prezentate de către Oficiul federal de migraţie din Elveţia:

 

 

7 ani

(2009-2016)

Permise anuale (tip B),

se prelungesc anual

Permise de scurtă durată (tip L),

se prelungesc în mod excepţional

Anul 1 362 3.620
Anul 2 523 4.987
Anul 3 684 6.355
Anul 4 885 7.722
Anul 5 1.046 9.090
Anul 6 1.126 10.457
Anul 7 1.207 11.664

 

Avocat Camelia Costea, Zürich

www.avocat-costea.ro

 

Actualizare 18 decembrie:

Prin bunăvoinţa domnului ambasador Ionel Nicu Sava au fost făcute câteva precizări suplimentare şi câteva corecturi minore.

 

 

Anonymous Fri, 12/19/2008 - 20:13

Nu stiu cati dintre voi au citit azi in ziarul ,,20 minuten'' motivele pentru care elvetienii nu ar trebui sa voteze in favoarea romanilor si bulgarilor la referendumul din februarie, dar chiar doare sa vezi acolo cam ce gandesc unii despre noi...
Seara placuta!
Cristina Ispas Schwaninger.

Anonymous Sun, 02/08/2009 - 18:57

As dori sa stiu daca in urma votului, permisul B se va reinnoi anual? Am un coleg polonez, care a schimbat permisul in 2008 si a primit unul valabil 5 ani

Anonymous Thu, 02/26/2009 - 20:25

buna seara,imi pare bine ca avem si noi romanii un site al nostru.Am si eu o nelamurire,sunt de meserie operator chimist si estetician.Ce sansa am sa obtin un permis de lucru(mentionez ca momentan sun femeie de menaj declarata)in speranta ca voi primi un raspun,va zic o seara placuta la toti

Anonymous Tue, 03/03/2009 - 21:51

Buna seara
As dori sa va intreb unde gasesc acest publicat acord UE-2,semnat la 27 mai 2008.
Multumesc

Cristina