Skip to main content

Condiţii de călătorie în Elveţia

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Atenţie! Cetăţenii români pot călători în Elveţia numai cu paşaportul. Este interzis accesul pe teritoriul elveţian pe baza cărţii de identitate.

 

Începând cu data de 22 februarie 2004 a fost eliminată obligativitatea vizei pentru cetăţenii români. Se pot efectua una sau mai multe călătorii a căror durată să nu depăşească şase luni într-un interval de 12 luni. După efectuarea unei călătorii de trei luni trebuie în mod obligatoriu părăsit teritoriul Elveţiei pentru cel puţin o lună. Călătoria fără viză este posibilă numai în următoarele scopuri: turism, vizită, afaceri, tranzit, cursuri teoretice de scurtă durată, tratamente medicale, participare la congrese şi conferinţe, manifestări culturale, religioase şi sportive, transport sau tranzit de călători sau mărfuri efectuate de şoferi angajaţi în România. Este necesar ca valabilitatea paşaportului să depăşească cu cel puţin 3 luni data ieşirii din Elveţia. Cetăţenii români care călătoresc în Elveţia pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât cele enumerate mai sus, au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei.

 

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia elveţiană şi necesitatea obţinerii vizei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile elveţiene:

 

Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Elveţiei

Ambasada Elveţiei din Bucureşti

 

Autorităţile elveţiene nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Elveţiei din străinătate. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Elveţiei din Bucureşti (Strada Grigore Alexandrescu nr. 16-20, Tel: 021-206-1610 ; Fax: 021-206-1620, E-mail: vertretung@buc.rep.admin.ch).

 

Depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Elveţiei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Elveţia şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen de până la 5 ani.

 

La intrarea în Elveţia autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei, în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza. Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage interzicerea intrării.

 

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Elveţia. Se recomandă tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Elveţia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

 

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul elveţian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

 

 

Condiţii privind traficul auto

 

În Elveţia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună. Accesul pe autostrăzi se face în baza unei vignete, care se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii. Centura de siguranţă este obligatorie. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta. Nivelul maxim de alcoolemie admis este de 0.5 g/l. Vitezele maxime admise sunt următoarele: 30 - 60 km/h în localităţi; 80 km/h pe drumurile principale şi 120 km/h pe autostrăzi.

 

Atenţie! Depăşirea vitezei legale cu peste 30 km/h are caracter penal.

 

 

Permisul de conducere 

Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Elveţiei. Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în Elveţia pot să solicite preschimbarea permisului românesc şi obţinerea unui permis elveţian.

 

 

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Indiferent de gravitatea accidentului trebuie anunţată poliţia locală. În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată în accident, formularul tip, pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe cartea verde.

 

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă. Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate. Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

 

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit familia persoanei decedate trebuie să se apeleze la o firmă specializată din Elveţia sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului. Ambasada (secţia consulară) dispune de evidenţe şi coordonatele de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

 

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

133 - serviciul de urgenţe poliţie

144 - serviciul de urgenţe salvare

120 - serviciul de urgenţe trafic

 

 

Reglementări vamale

Regulamentul vamal elveţian conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; cadouri / suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în valoare de maxim 100 CHF.

 

 

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

 

Regimul animalelor de companie 

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate conţinând datele de identitate ale animalelor şi proprietarilor şi care atestă că animalele sunt sănătoase şi vaccinate antirabic. Recomandăm consultarea Ambasadei Elveţiei la Bucuresti pentru obţinerea de informaţii suplimentare.

 

 

Ameninţări teroriste

Elveţia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

 

După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Elveţia, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala eventuala repetare a unor astfel de atentate.

 

Cetăţenilor români care călătoresc în Elveţia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elveţiene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.

 

 

Siguranţă şi criminalitate

Elveţia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

 

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate in locuri sigure (la hotel) şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

 

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea neîntârziată atât a biroului local de poliţie, cât şi a ambasadei României.

 

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elvetiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

117 - serviciul de urgenţe poliţie

118 - serviciul de urgenţe pompieri

144 - serviciul de urgenţe salvare

140 - urgenţe rutiere

 

Se recomandă, de asemenea, sesizarea ambasadei române, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

 

Ambasada României la Berna

Kirchenfeldstrasse 78

3005 Berna

Tel: 0041(31) 352-3522

0041(31) 352-5300

0041(31) 351-8521

0041(31) 352-3521