Skip to main content

De la 1 noiembrie 2011, Elveţia recunoaşte calificările profesionale ale românilor

La 30 septembrie 2011, Comitetul mixt Elveţia - Uniunea Europeană a ratificat modficările aduse Anexei III la Acordul privind libera circulaţie a persoanelor între Elveţia şi UE. Cu excepţia titlului II al Directivei 2005/36/CE, Anexa III modificată va fi aplicată începând cu 1 noiembrie 2011, cu titlu provizoriu. Caracterul provizoriu al aplicării a fost determinat de faptul că pentru prestaţiile de servicii transfrontaliere a fost instituită o nouă procedură, care necesită o lege federală pentru a putea fi aplicată. De îndată ce această lege va fi promulgată, toate dispoziţiile anexei III vor intra definitiv în vigoare.


Prin modificările aduse Anexei III, câmpul de aplicare al acesteia este extins la România şi Bulgaria şi este simplificată practica în domeniul recunoaşterii diplomelor.

Odată cu aplicarea Directivei 2005/36/CE, cetăţenii români şi bulgari se bucură de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii din alte state membre UE, recunoaşterea calificărilor lor profesionale urmând să se facă în baza Dir ectivei 2005/36/CE.