Skip to main content

Elveția și asigurările ei auto

Asigurarea auto în Elveţia seamănă, în general, cu cea existentă în România sau în alte ţări.

Observaţia cu care ar trebui să încep este că anumite societăţi de asigurare generală (SAG pe scurt) din Elveţia, nu oferă pentru străinii provenind din "anumite" ţări toate prestaţiile, ci numai Asigurarea de răspundere civilă care este obligatorie. Dintre aceste "anumite" ţări face parte (din păcate) şi România. Dacă situaţia se va schimba după intrarea României în UE încă nu e sigur. De îndată ce voi dispune de informaţii în acest sens am să le aduc la cunoştinţa cititorilor.

În afara de aceasta primele de asigurare pentru cetăţenii acestor ţări sunt mai ridicate în general. Observaţia e adevărată atâta timp cât nu obţin cel puţin permisul de şedere de tip C.

Asigurarea de răspundere civilă (RC)
Asigurarea de răspundere civilă este obligatorie şi, ca orice asigurare de răspundere civilă, acoperă pagubele produse de conducătorul auto cu vehiculul (automobil, camion, motocicletă, etc.) unei terţe persoane fizice sau juridice aflate în vehiculul propriu zis (în caz de accident) sau nu. Ea se referă la autovehicul şi nu la persoana care conduce vehiculul. Asupra acestui aspect voi reveni la sfârşitul articolului.

Pagubele pot fi corporale (pentru oameni sau animale) sau pagube produse unor obiecte (autovehicul accidentat, gard, imobil, stâlp, barieră, etc.). Asigurarea de răspundere civilă a fost ani de zile nelimitată în valoare (pentru acoperirea pagubei produse) mulţi ani de zile. Ea a fost modificată şi din 01.07.2003 este oferită în următoarele variante:

  • 3 milioane CHF - obligatorie
  • 20/50/100 milioane CHF - opţională


Mărimea primei de asigurare de răspundere civilă depinde de următorii factori: tipul de vehicul, vârsta şi data obţinerii permisului de conducere, franciza aleasă, etc. În funcţie de aceşti facori SAG-ul fixează gradul (mărimea) bonusului acordat pentru prima de asigurare. Pentru calculul tarifelor RC, toate SAG-urile cer în mod obligatoriu o copie a permisului de circulaţie al vehiculului şi a permisului de conducere al conducătorului vehiculului. Dacă există mai multe persoane care conduc vehiculul se ia în considerare "vechimea" cea mai mică.

Observaţie importantă: De multe ori părinţii fac asigurarea pe numelor lor pentru copiii care au obţinut permisul de conducere recent pentru a obţine un rabat, o clasă de asigurare mai redusă. Obiceiul este periculos. La comiterea unui accident atunci când este chemată poliţia la locul accidentului, prima întrebare a agentului este cine este conducătorul "obişnuit" al vehiculului. Sub "şocul" evenimentului "copilul" uită să spună că este părintele (nu el) şi atunci consecinţele "financiare" sunt în consecinţă. În afară de refacerea poliţei şi plata diferenţelor retroactiv, SAG-ul poate eventual să ceară şi "daune" sau să ia alte măsuri cu caracter juridic.

Nu toate SAG-urile au clase sau bonusuri identice. Ele pot scădea în funcţie de vechime pâna la 30%. Ele cresc şi scad "în ritmul" accidentelor produse sau a perioadelor (anilor) fără accident. Ele pot creşte până la 270% în caz de accident. Prima iniţială pentru un conducător "proaspăt" este fixată la bonusul/gradul 100% şi până la vârsta de 25 ani există o franciză obligatorie de 500 CHF. Pentru ceilalţi conducători franciza este la alegere: 0, 500, 1.000 sau 2.000 CHF. Bineînţeles că prima este cu atât mai redusă cu cât franciza este mai mare.

Exemplu: prima la nivelul 100% este determinantă la alegerea unui SAG, nu gradul minim de rabat (de exemplu 30%). O primă 100% de 600 CHF poate scade la 180 CHF pentru clasa 30%, pe când o primă 100% de 400 CHF ajunge la un alt SAG care oferă grad de rabat maxim de "numai" 40% la 160 CHF. În afară de aceasta nu trebuie uitat faptul că în cursul anilor se pot întâmpla "multe" şi că prima poate ajunge în cazul cel mai rău şi la 600 x 2,7 = 1.670 CHF sau 400 x 2,7= 1.080 CHF pentru exemplul ales. După aceea scade, dar "încet" dacă privim lucrurile din punct de vedere al portmoneului propriu.

Bineînţeles că unii conducători auto care se simt "în primejdie" (tinerii de exemplu) pot încheia o asigurare de răspundere civilă (cu un supliment la primă) cu protecţia bonusului pentru primul accident produs. În acest fel bonusul nu creşte pentru o "perioadă de observaţie" stipulată în Condiţiile Generale de Asigurare ale SAG-ului pentru un accident care ar "influenţa" bonusul (gradul rabatului). În general suplimentul de primă pentru o asemenea variantă este de 15%. Există SAG-uri (nu ştiu dacă toate) care oferă o variantă RC (sistem Z) unde prima este fixă (nu scade sau creşte în funcţie de "evenimente" sau de lipsa lor).

Există unele SAG-uri care mai oferă un rabat la primă de circa 10% pentru conducere exclusivă, dacă vehiculul este condus de maxim 2 persoane, ambele având o vechime de conducere de cel puţin 10 ani. Dacă un accident este produs şi la volan se află totuşi o altă (terţă) persoană SAG-ul percepe o franciză suplimentară destul de "piperată" (circa 3.000 CHF). Franciza suplimentară nu e percepută în cazuri de forţă majoră (de exemplu o terţă persoană transportă conducătorul auto de urgenţă la spital deoarece i s-a făcut rău în timpul conducerii).

Condiţiile generale pentru asigurarea de răspundere civilă stipulează în detaliu toate situaţiile sau cazurile când ea este valabilă, cât şi o serie de cazuri în care ea nu este aplicabilă. Aceste liste sunt lungi şi enumerarea lor aici nu are nici un sens. Voi aminti doar câteva situaţii când ea nu este valabilă:

  • pagube materiale sau corporale cauzate membrilor familiei sau alte rude care locuiesc cu asiguratul, în menaj comun;
  • dacă vehiculul este folosit pentru scopuri neautorizate (curse auto, transport de materiale/substanţe periculoase, transport profesional de persoane, etc);
  • dacă vehiculul este condus de o persoană care nu are permis de conducere (de exemplu a fost ridicat temporar) sau de o persoană cu permis de elev care nu este însoţită de o persoană autorizată.


Există de asemenea cazuri când asiguratul nu trebuie să plătească franciza:

  • dacă pagubele care trebuie acoperite nu se datoresc unei greşeli imputabile asiguratului (responsabilitate pur cauzală);
  • dacă o pagubă a fost produsă în cazul în care vehiculul a fost furat şi asiguratul nu este vinovat pentru furt.


Notă personală: multe garaje au "convenţii" cu un anumit SAG pe care îl recomandă la vânzarea unui automobil nou sau de ocazie. Din această cauză eu nu cunosc în detaliu variantele de asigurare de răspundere civilă oferite decât pentru SAG-rile cu care colaborez şi care au fost alese după criteriile noastre calitative de selecţie.

La data încheierii contractului de asigurare SAG-ul fixează în funcţie de diverse criterii (vârstă, data obţinerii permisului etc) gradul primei (% din prima de bază) în funcţie de "sistemul" (K, L, H, Z de exemplu) care îl utilizează. Dacă asiguratul nu primeşte gradul minim de la început, el scade după fiecare an calendaristic cu un grad până la cel minim. Dacă asiguratul produce o pagubă pentru care este vinovat şi care depăşeşte franciza şi deci SAG-ul trebuie să plătească, gradul primei creşte tipic cu 4 grade şi scade apoi "încet" în ritmul amintit mai sus.

Din această cauză în cazul unui "eveniment" care implică asigurarea RC, asiguratul e bine să calculeze mai întâi ce este mai "ieftin" pentru el, plata pagubelor din buzunarul propriu sau anunţarea "evenimentului" la SAG.

Din acelaşi motiv pentru un conducător auto cu peste 25.000 km parcurşi la volan şi cu un stil de conducere obişnuit eu recomand o franciză de 1.000 CHF. Ea oferă o economie optimă la primă şi "obligă" în acelaşi timp la o atenţie sporită la volan.

 

 

 

Constantin Moldovan

INTORIG GmbH

Versicherung & Vorsorge Beratung
Conseil en Assurance et Prévoyance
Tel: 031 762 05 47
Fax: 031 762 05 46
Mobil: 079 222 54 50