Skip to main content

Elveţia şi asigurările ei

Toate persoanele cu domiciliul stabil în Elveţia (cetăţeni elveţieni sau străini cu permis de lucru) au posibilitatea să încheie contracte de asigurare pentru o serie de domenii, de riscuri. Dintre ele unele sunt obligatorii (asigurarea medicală de bază, asigurarea de responsabilitate civilă auto, asigurarea imobiliară pentru incendii şi inundaţii, asigurările legate de pensie, anumite asigurări pentru firme), altele facultative legate sau nu de cele obligatorii (asigurările medicale complementare, asigurările auto tip casco, asigurările juridice, asigurările de viaţă, asigurările de responsabilitate civilă şi menaj, asigurările legate de pensie etc). Dintre ultimele unele pot fi obligatorii în anumite situaţii, cum ar fi asigurarea casco în caz de leasing, asigurarea de responsabilitate civilă în cazul unor contracte de chirie.

Societăţile de asigurare s-au născut din nevoia de a acoperi riscul financiar legat de un eveniment (natural sau nu) posibil sau probabil: refacerea casei dupa un incendiu, fiind sursa de venit în caz de invaliditate, cheltuieli medicale în caz de boală şi/sau spitalizare, sursa de venit pentru familie în caz de deces prematur al tatălui sau mamei, pentru acoperirea cheltuielilor de responsabilitate civilă (pagube materiale sau morale) provocate unei alte persoane fizice sau juridice.

Întrucât cheltuielile legate de anumite riscuri nu pot fi acoperite în majoritatea cazurilor de către persoana implicată, anumite asigurări au devenit obligatorii prin lege. Câteva sunt încă administrate de către autorităţile cantonale sau federale (pensie, invaliditate, somaj, etc.), altele de către societăţi de asigurare private (de ex. responsabilitatea civilă auto, asigurarea medicală de bază).

Asigurările plătesc sumele datorate pentru riscurile acoperite din primele de asigurare şi prin reasigurare. Fără să intrăm în detalii, în multe cazuri ele au obligaţii fixate prin lege în privinţa fondurilor de rezervă sau de altă natură, pentru a proteja cel puţin parţial clienţii în caz de faliment.

Societăţile private de asigurare (indiferent dacă e vorba de asigurări obligatorii sau facultative) funcţioneaza pe baza principiilor economiei de piaţă, deci a cererii şi a ofertei, dar având în vedere caracterul special al "mărfii" oferite, majoritatea "clienţilor" nu-şi iau timpul necesar pentru a studia "prospectul" (adică condiţiile de asigurare), de a face un studiu de piaţă înainte de "cumpărare", motiv pentru care de cele mai multe ori nici nu ştiu prea bine ce-au "cumpărat". La aceasta contribuie în mare parte faptul că pentru "omul de rând" condiţiile de asigurare par scrise de multe ori în "chineză" (sau "spaniolă" ca să folosesc termenul din limba germană). La încheierea contractului de asigurare clientul recunoaşte prin semnatură, printre altele, şi faptul că a primit şi citit cu atenţie condiţiile de asigurare şi că are (în general) un termen legal de 14 zile pentru a rezilia eventual contractul semnat.

Un alt element care "adoarme" de multe ori atenţia clientului neavizat este de exemplu "preţul", adică prima de asigurare. Prima de asigurare este de foarte multe ori lunară, semestrială sau anuală dar foarte frecvent, la semnarea contractului, clientul nu observă că este stipulată şi durata contractului, adică perioada de timp după care are posibilitatea să rezilieze contractul. Clientul vede prima de 100 CHF/lună (de exemplu) dar nu se gândeşte că este vorba de 1.200 CHF/an sau de 12.000 CHF/10 ani. Dacă ar face un studiu de piaţă şi ar găsi o ofertă cu 20% mai ieftină asta ar însemna o economie de 2.400 CHF în 10 ani, echivalentul unui concediu. Am ales în mod voit un exemplu "modest", dar, din păcate, pentru mulţi clienţi este vorba, de multe ori, de economii mult mai importante.

Necitirea atentă sau neînţelegerea condiţiilor de asigurare mai contribuie şi la faptul că multă lume se asigură dublu sau triplu pentru acelaşi risc (inutil, fără să fie conştientă), direct sau indirect, la mai multe asigurări. Ce este mai grav este că în anumite cazuri de asigurare dublă clientul nu primeşte suma dublă asigurată ci societăţile de asigurare plătesc o singură dată şi îşi împart între ele "pierderea". Câteva exemple tipice: asigurarea de călătorie, anumite asigurări de responsabilitate civilă, indemnizaţii în caz de boală sau accident.

Când cineva doreşte să cumpere un obiect mai scump (casă, maşină, televizor, calculator etc) de multe ori cere sfatul, se duce să cumpere cu un cunoscut sau prieten specialist în domeniu, care poate să-l ajute să facă o "afacere" avantajoasă sau altfel spus să reduca din "profitul" vânzaatorului în favoarea lui. Faptul că un "vânzător" încearcă să realizeze o afacere care să-i aduca un profit cât mai mare posibil este nu numai legal dar şi absolut normal. Ştiind acest lucru un client poate să-şi ia măsurile de prevedere pe care le consideră de cuviinţă. Dacă sfatul este cerut de la vânzătorul însuşi, probabilitatea ca el sa fie sincer este extrem de redusă. Uneori un sfat, un ajutor, la cumpărarea unui obiect este oferită ca serviciu de firme specializate (locuinţe de exemplu) care în principiu sunt obiective şi caută avantajul clientului şi nu al vânzatorilor deşi, şi aici, uneori, situaţia nu e tocmai "transparentă".

În domeniul asigurărilor (dar nu numai) multă vreme în Elveţia a existat un cartel. Ca urmare, concurenţa între societati era quasi inexistentă şi un client tipic avea asigurările "din tată în fiu" la o anumită societate de asigurare care i-a trezit încrederea la un moment dat. Diferenţele de prime erau foarte mici şi studiul de piaţă era aproape de prisos. În Elveţia cartelurile au fost desfiinţate de mai mult de 10 ani şi deci şi în domeniul asigurărilor a revenit concurenţa (controlată sporadic la nivel de stat) care a început să funcţioneze putem spune mulţumitor. Drept urmare societăţile de asigurare au trebuit să-şi adapteze modul de funcţionare la noua situaţie şi au fost destule care nu au "rezistat", au dat faliment sau au fost "înghiţite" de firme concurente. Primele de asigurare, produsele (riscurile şi condiţiile de asigurare) au devenit mult mai "diferenţiate" şi la abordarea multora dintre ele merită să fie utilizate aceleaşi metode ca şi în cazul cumpărării oricărui obiect de folosinţă personală de valoare.

Întrucât "cumpărarea" unei asigurări este, pentru multa lume, o problemă grea şi un prieten sau o rudă care lucrează la o anumită societate de asigurare nu este totdeauna un sfătuitor bun, chiar dacă este foarte avizat, au apărut şi în Elveţia societăţi de consultanţă în asigurări sau chiar de administrare completă a pachetului de asigurări pentru persoane private şi mai ales pentru firme. Acest lucru este foarte răspândit în alte ţări din Vest (Anglia, Franţa, Germania) unde, conform unor statistici, circa 30% din clienţi se adresează unor asemenea firme de consultanţă în cazul în care vor să încheie ("să cumpere") un contract de asigurare.

În Elveţia activează un număr din ce în ce mai mare de asemenea firme. Majoritatea lor sunt societăţi simple independente (persoane unice) care au contracte de colaborare, de foarte multe ori, cu o singură societate de asigurare din fiecare domeniu (medical, auto, menaj, etc) şi care de fapt nu sunt altceva decât nişte "distributori" autorizaţi pentru o anumită societate de asigurare. Pregătirea profesională a multora lasă de dorit, deşi societăţile de asigurare organizează pentru ei cursuri regulate de "reciclare" sau de prezentare a produselor noi. Din această cauză ei oferă de multe ori un serviciu de mai slabă calitate decât agenţii salariaţi ai societăţilor de asigurare, în special pentru persoanele fizice. Societăţile de asigurare se ocupă mai degrabă de firme, unde treburile sunt mai complicate şi unde "interesul" societăţii este mult mai mare. Ele lasă persoanele fizice de multe ori pe seama "independenţilor". Aceştia nu au un salariu fix, trăiesc numai din comisioane pe care trebuie să le ramburseze dacă clienţii noi achizionaţi nu rămân un anumit timp la societatea de asigurare, în general cel puţin 3 ani.

Există, de asemenea, şi pagini de internet sau reviste care oferă informaţii comparative pentru diverse tipuri de asigurări şi chiar note calificative rezultate din sondaje, dar informaţiile sunt deseori incomplete şi recomandările au caracter general. Ele pot, de multe ori, induce în eroare în loc să ajute o persoană interesată dar neavizată.

Există bineînţeles, ca în orice domeniu, şi firme de consultanţă în asigurare serioase, care lucrează cu număr mare de societăţi de asigurare pe care le aleg dupa criterii profesionale. În general asemenea firme acordă consultanţă gratuită şi reusesc să se finanţeze din comisioanele încasate şi printr-o muncă de calitate care asigură stabilitatea portofoliului de clienţi. Ele se ocupă, în general, şi de problemele ulterioare pe care clienţii le au eventual cu societăţile de asigurare şi invers la cererea clienţilor respectiv a societăţilor de asigurare. Firmele de acest tip, care nu au înţeles importanţa stabilităţii portofoliului de clienţi şi au urmărit numai comisionul imediat, nu au rezistat în general pe piaţă. Ele pot administra, pe baza de mandat, toate asigurările unui client, persoană fizică sau juridică, contra cost, şi au în grijă, printre altele, şi aspectele financiare, cum ar fi plata primelor de către clienţi sau a sumelor datorate de asigurări clienţilor. Pentru majoritatea pesoanelor fizice un asemenea serviciu este inutil şi nu reprezintă decât o cheltuială fără rost în plus.

Deşi informaţiile noastre despre foarte multe din societăţile de asigurare sunt destul de vaste şi precise (o sursă importantă de informaţii reprezentând chiar numărul mare de clienţi care ne-au acordat încrederea de ani de zile) nu am intenţia să fac, în următoarele articole despre cele mai importante categorii de asigurări din Elveţia, aprecieri calitative la adresa lor cu menţionarea numelor, dar oricine ne contactează poate primi asemenea informaţii pe cale verbală. Mă voi limita în general la specificul şi conţinutul tipului de asigurare, la riscurile care merită să fie acoperite în general sau particular, la ce trebuie să fie atent cineva când vrea să încheie un nou contract de asigurare sau să schimbe societatea sau conţinutul asigurării pentru cele mai importante şi frecvente tipuri de asigurări.

 

 

 

Constantin Moldovan

INTORIG GmbH

Versicherung & Vorsorge Beratung
Conseil en Assurance et Prévoyance
Tel: 031 762 05 47
Fax: 031 762 05 46
Mobil: 079 222 54 50