Skip to main content

Permise de ședere doar pentru străinii integrați

Comunicatul de presă al Consiliului Federal din 8 martie 2013, privind revizuirea legii pentru străini (pe scurt)

 

În martie 2013 Consiliul Federal a definit clar principiile pe baza cărora străinii vor primi sau li se va prelungi un permis de ședere în Elveția. Modificările menționate se adresează inclusiv cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni elvețieni.

 

Formulat într-o manieră generală, străinii vor primi permis de rezidență (C-ul) doar dacă vor putea demonstra că sunt suficient de bine integrați. Această restricție se aplică în mod egal tuturor străinilor, inclusiv celor din spațiul UE-EFTA și celor cu soț (soție) elvețian. Schimbarea concretă care are loc din 2013:

 • În forma veche a legii, străinii stabiliți de 10 ani în Elveția, bine integrați, puteau depune cerere pentru permis  de ședere definitiv, rezidență. În cazul unui refuz nu exista însă bază legală pentru recurs.
 • Nou: s-a creat baza legală așa încât refuzurile pot fi atacate în instanță prin recurs, dacă străinul poate dovedi că este bine integrat în societatea elvețiană. Prin această modificare s-a dorit încurajarea migranților în procesul integrării.
 • Cantoanele își vor păstra în continuare dreptul de a reduce perioada necesară eliberării unui permis de rezidență de la 10 ani la 5 ani în cazul în care persoana care depune cerere este bine integrată.

Măsuri consecvente de ameliorare a deficitului de integrare al străinilor:

 • Străinii trebuie să respecte ordinea și siguranța civilă
 • Să respecte valorile Constituției elvețiene
 • Să vorbească una din limbile țării, în speță a cantonului în care locuiesc
 • Să participe activ la viața economică a țării sau/și să fie dispuși să continue pregătirea profesională/educațională
 • Dacă se constată deficite în procesul de integrare, atunci autoritățile au dreptul de a obliga persoana în cauză (sau familia) să participe la cursuri de sprijinire a integrării.
 • Toate autoritățiile implicate în procesul social de integrare al străinilor vor fi nevoite să facă raport către Biroul de Emigrări în cazul în care se constată deficite.
 • Dacă străinii nu vor ține cont de recomandările venite de la autorități, pot risca retragerea permisului de ședere.

Cheia unei integrări reușite este stăpânirea limbii vorbite a cantonului în care locuiți!

 • Începând cu anul 2014, se vor derula diverse proiecte de susținere a integrării. Acestea sunt susținute financiar de Cantoane și Confederație.
 • Aceste măsuri prevăd informarea și consilierea în diferite domenii, al educației, al muncii și al integrării sociale
 • Se va continua susținerea unei integrări la școală, muncă și în cartierul în care străinul locuiește, rezultatele obținute raportându-se către Biroul de Emigrări.

 

 

Sursa:  http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2013/2013-03-08.html

 

 

Notă:

 

Criteriile pe baza cărora se definește gradul de integrare al unui străin sunt diferite de la canton la canton, excepție, nou, gradul de cunoaștere al limbii, definit prin testul de limbă nivel B1. Cunoașterea istoriei, politicii cantonului, localității sau a Confederației se regăsește la diferite nivele în fiecare canton. Înțelegerea mentalității elvețiene fiind un alt factor de succes în prelungirea sau eliberarea unui permis de ședere, mai ales pentru eliberarea pașaportului elvețian. Termenul de integrare este un termen generalizat, care face încă obiectul multor dezbateri politice. Vom reveni cu amănunte pe această temă.

 

Material realizat de

Cristina Bronner, Basel

Giorgia Seeholzer, Lucerna

 

Comitetul A.R.E.I

 

Data publicării: 24 aprilie 2013

 

 

 

Giorgia Thu, 04/25/2013 - 14:39

Am scris cândva că legea pentru străini, definită în "pachetul" Migrationsrecht, este una din cele mai flexibile reglementări. Schimbările, adaptările și revizuirile au loc permanent în funcție de necesitatea federală sau cantonală. Ceea ce se încearcă acum prin forma revizuită a legii este să ofere cantoanelor un fel de bază valabilă în toate zonele: germană, franceză și italiană.Din acest motiv reglementările federale punctează DOAR principiile de bază ce trebuie să fie l...uate în considerare de autorități indiferent de zonă. Difiniția în amanunt a integrării devine astfel un element local. Fiecare comună, canton poate defini peste definiția federală, modul în care integrarea este considerată ca fiind de succes sau nu. Nu trebuie uitat cel mai important aspect: prima autoritate locală care vă invită la interviu sau care poate influența decizia prelungirii unui permis de muncă este...primăria localității în care locuiți. Comunele au autonomie locală în multe domenii, face parte din sistemul politic al Elveției. Ei sunt primii care vă susțin in procesul de integrare iar această susținere diferă de la localitate la localitate. A.R.E.I are în acest sistem un rol de busolă, dar drumul trebuie să-l parcurgeți singuri. Noi rămânem alături de voi, vă putem ghida mereu pe o direcție utilă vouă, dar nu putem pune la dispoziția cititorilor noștri reglementările celor 2495 de primării ale Elveției. De acea ne-ar fi mereu util ca experiența voastră în domeniul ofertelor de integrare să ne fie și nouă împărtășite astfel încât împreună să putem sprijini românii veniți de curând în Elveția. Un text interesant despre diferențele cantonale din perspectiva integrării îl găsiți aici în germană și franceză -dreapta sus - http://www.humanrights.ch/de/Schweiz/Inneres/Auslaender/Politik/idart_9115-content.html