Skip to main content

Prezentarea LSRS Elveţia

Filiala LSRS Elveția reprezintă "Liga studenţilor români în străinătate" în Elveția, și își are sediul central în Lausanne. În prezent echipa LSRS Elveția oferă studenților informații cu privire la studiul în Elveția și tot ce ține de acesta (probleme legate de cazare, informații despre traiul din Elveția etc). De asemenea LSRS Elveția organizează proiecte și evenimente culturale pentru comunitatea studenților români. Misiunea LSRS Elveția este să ofere studenților români de aici suport în orice probleme.

Liga studenților români din străinătate (LSRS) asigură cadrul de organizare reprezentativ al studențimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor în țară după terminarea studiilor. Scopul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, precum și de a facilita contribuția lor la dezvoltarea României.

De asemenea, LSRS își propune să ofere cea mai completă și eficientă consultanță academică tinerilor români care doresc să-și continue studiile în străinătate. Prin facilitarea legăturilor cu cei care deja au plecat și au avut succes, precum și prin distribuirea unor ample materiale informative, organizația noastră este mai mult decât o punte între România și lumea academică de peste hotare. LSRS este primul popas al oricărui cetățean român interesat în continuarea studiilor sale în afara României.


Coordonator LSRS Elveția: Adrian Murtaza
Contact
http://www.lsrs.ro