Proceduri privind cheltuieli de judecată, accidente și recăpătarea cetățeniei române

Proceduri privind cheltuieli de judecată, accidente și recăpătarea cetățeniei române

Trimis de shalina la Lun, 11/29/2010 - 16:07

Întrebare:

 

”B.O din Zürich s-a judecat în România pentru un proces civil. În cauza de fond nu a cerut cheltuieli de judecată. Poate să le ceară în mod separat?”


Răspuns:

 

Dacă nu aţi solicitat cheltuieli de judecată în cauza de judecată a fondului procesului civil, aveţi calea unei acţiuni separate cu un singur capăt de cerere, solicitarea cheltuielilor de judecată prin obligarea pârâtului sau a pârâţilor la plata acestora.

 

Cheltuielile de judecată se compun din:

 - onorariul de avocat,

 - onorariul de expert tehnic sau contabil,

 - deplasările cu ocazia procesului, efectuate de dumneavoastră sau de avocatul dumneavoastră,

 - taxa de timbru fiscal şi timbrul judiciar.

 

Însumaţi toate aceste cheltuieli consemnate în facturi și chitanțe fiscale şi obţineţi suma totală a cheltuielilor de judecată suportate de dumneavoastră.

 

Vă adresaţi cu o cerere în două exemplare la judecătoria de la domiciliul pârâtului sau pârâţilor şi solicitaţi în baza art.242, pct.2- Cod procedură civilă, judecarea în lipsă. Preşedintele instanţei fixează termenul prim de judecată, cu citarea părţilor, şi în câteva termene de la două până la patru, judecătorul se pronunţă asupra cererii dumneavoastră. El are la dispoziţie soluţia de admitere şi de respingere. După ce se pronunţă magistratul, urmează faza de redactare a hotărârii şi aceasta vi se comunică dumneavoastră şi părăţilor sau pârâtului. După trecerea unui termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. Este adevărat că partea nemulţumită care poate fi reclamantul sau pârâtul, poate formula recurs la instanţa superioară de judecată, adică tribunalul. Şi acum se fixează un termen de judecată, iar după citarea părţilor, se pronunţă completul de judecată constituit din 3 magistraţi. În condiţiile în care părţile nu declară recurs sau recursul este respins, hotărârea devine irevocabilă şi executorie.

 

În faza de recurs nu se comunică hotărârea pronunţată şi trebuie, printr-o cerere, să solicitaţi investirea cu formulă irevocabilă şi executorie a soluţiei pronunţate. Această cerere se timbrează şi se poate ridica de la sediul instanţei de fond, adică de la judecătorie. Dacă obţineţi o soluţie favorabilă şi pârâtul sau pârâţii sunt obligaţi la o sumă de bani, puteţi demara procedura de executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc din circumscripţia teritorială de la domiciliul unui pârât. După încheierea unui contract de executare silită cu executorul judecătoresc, acesta procedează la poprirea conturilor unui pârât, la scoaterea la vânzare a bunurilor mobile şi imobile. Dacă se execută silit pârâtul prin poprirea conturilor sale bancare, puteţi încasa suma de bani cu titlu de cheltuieli de judecată, după parcurgerea a 15 zile de la primirea recipisei de executorul judecătoresc. Transmiterea sumei de bani poate fi făcută de executorul judecătoresc în contul dumneavoastră din România sau din ţara în care domiciliaţi.

 

Pentru o mai mare uşurinţă puteţi apela la un avocat de la judecătoria unde s-a judecat cauza sau dintr-un alt barou din România, încheiaţi un contract de asistenţă juridică – fiduciară. Avocatul poate să execute operaţiile de executare silită, să încaseze sumele de la debitor şi ulterior să le trimită către dumneavoastră. Plata se poate face în mod direct sau prin virament bancar. Procedura de soluţionare a cererii de recuperare a cheltuielilor de judecată cât şi faza de executare silită durează maxim 1 an.

 Întrebare:

 

M.U. din Bern ne întreabă cum trebuie să procedeze în cazul în care a fost accidentat în toamna anului 2009, cu ocazia coliziunii între două autovehicule.

 
Răspuns:

 

Mai întâi trebuie să vă adresați poliției ce a constatat accidentul și a întocmit procesul verbal de eveniment. Dacă ați suferit pagube materiale și morale trebuie să vă constituiți parte civilă în procesul penal, emițând pretențiile dumneavoastră.


Vă recomandăm a cere o expertiză tehnică de evaluare a accidentului și stabilirii vinovăției celui ce a săvârșit accidentul și una medico-legală prin care să se stabilească sechelele post-traumatice, precum și micșorarea capacitătii de muncă.


Insistăm ca dvs. să strângeți toate actele medicale, precum și chitanțele și facturile pentru bunurile cumpărate și activitățile desfășurate (alimentație, consultații, medicamentație, recuperare prin masaj, fitness). După sesizarea instanței de judecată (Judecătoria de la locul accidentului) veți susține pretențiile dumneavoastră, personal sau prin avocat. Hotărârea dată de prima instanță este cu drept de apel și de recurs pentru toate părțile.

 


 
Întrebare:

 

R.S. din Zurich dorește să recapete cetățenia română ce a fost pierdută în perioada comunistă.


Răspuns:

 

Trebuie să cereți cetățenia română în formă simplificată cu păstrarea domiciliului în Elveția, dacă v-ați născut pe teritoriul României și din părinți români (sau măcar unul din ei).

 

Pentru foștii cetățeni români care înainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul II, aceștia pot redobândi ori li se poate acorda cetățenia română, la cerere, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 - dovedesc, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român,

 - nu întreprind sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici in trecut nu au întreprins asemenea acțiuni,

 - au împlinit vârsta de 18 ani,

 - sunt cunoscuți cu o bună comportare și nu au fost condamnați în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român,

 - cunosc limba româna și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsura suficientă pentru a se integra în viața socială.

 


Cabinet de avocatură “Lucian Piţigoi”
Str. Sf. Lazăr, nr. 4,
bl. Peneş Curcanu, et.1
Iași
Tel: 004 (0) 744.765.931; Tel/Fax: 004 (0) 232.232.003”


Întrebările pot fi trimise completând formularul de contact. Majoritatea întrebărilor, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate în cadrul acestei rubrici.


Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by