Skip to main content

Vernisajul expoziției "Artistes roumains en Suisse" la Centrul cultural "la Maison Visinand" din Montreux

Plasată în cadrul sărbătorii a 100 de ani de relații diplomatice dintre România și Elveția, această expoziție este rezultatul colaborării între Ambasada României la Berna și Asociația Interculturală România-Elveția (ARCH-1).

 

O seară agreabilă, la care a participat un public numeros, ce a fost "orchestrată" cu talent de doamna Mihaela Feher, Secretar I și atașat de presă la Ambasadă. Cele două piese interpretate la pian de doamna Ioana Raluca Avramescu au precedat scurtele dar elocventele intervenții ale domnilor Yves-Laurent Kundert și Pierre Stringa, respectiv președintele și responsabilul cultural al Comitetului "Maison Visinand" din Montreux. Publicul a fost astfel informat de istoricul casei (monument istoric, construită în 1592), în care funcționează Centrul cultural din localitate; centru ce conține un spațiu rezervat pentru expoziții, o sală de conferințe etc. Dl Stringa a insistat și asupra importanței particulare a contribuției "artișilor expatriați români" la ornamentarea și îmbogățirea peisajului cultural elvețian.

 

Mult apreciată a fost alocuțiunea noului ambasador al României în Elveția, Excelența Sa doamna Anca Opriș care, mai întâi, a mulțumit călduros conducerii Centrului cultural din Montreux pentru găzduirea expoziției artiștilor români. De asemenea, Domnia sa a menționat o serie de personalități române a căror activitate pe teritoriul Elveției a cimentat de-a lungul anilor o colaborare strânsă, reciproc avantajoasă. Cu un dezvoltat simț al comparațiilor pe cât de decente, pe atât de sugestive, doamna Ambasador a asimilat opera Andreiei Bove Năstăsescu (Walchwil/ZG) - "Nodul emblematic", cu soliditatea raporturilor româno-elvețiene; Domnia sa a mai schițat un bilanț cultural, politic, etc. amintind, între alții, pe Panait Istrati, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Niculae Titulescu și Grigore Gafenco. În sfârșit, doamna Ambasador a mulțumit artiștilor ce au trimis unele din operele lor spre a fi expuse la Montreux. Cu sensibilitate, Domnia sa s-a gândit și la cei care au părăsit această lume, dar erau prezenți prin unele din realizările lor artistice (Dr. Georges Dumitresco, Adrian Stănescu, de exemplu).

 

A fost rezervată o atenție specială domnului Adrian Rachieru, entuziastul și competentul organizator al ARCH-1, realizatorul afișului pentru această expoziție. 

 

Doamna Mihaela Feher a invitat apoi artiștii din sală sau pe reprezentanții celor dispăruți – doamna Lydia Gabor, pentru dr. G. Dumitresco – să se prezinte publicului. Discuții îndelungate, stimulate și de ingerarea unor calorii indispensabile, au fost purtate între cei prezenți.

 

Utilă a fost și ideea de a expune pe o masă documente (albume, cărți, pliante, cataloage etc.) sintetizând realizările artiștilor.

Dan Ottiger Dumitrescu (Fribourg)
Jurnalist free lance

Notă: spre a avea o imagine completă asupra artiștilor ale căror opere au fost selecționate pentru expoziție,  cititorul este rugat să consulte afişul expoziţiei.

 


În imaginea de mai sus: Andreia Bove Năstăsescu
În imaginea principală, de la stânga la dreapta: Mihaela Feher, Yves-Laurent Kundert, Anca Opriș
Imagini: Dan Ottiger Dumitrescu

 

 


Film realizat de Daniela Andreescu după imaginile realizate de Mircea Costin Glăvan

Giorgia Thu, 10/27/2011 - 21:23

 pentru frumoasa relatare si disponibilitatea de-a participa la acest eveniment deosebit :) Giorgia.