Skip to main content

Procedura pentru obţinerea permiselor de studiu în Elveţia începând din 1 iunie 2009

Seria de articole despre libera circulaţie continuă cu procedura pentru obţinerea permiselor de studiu în Confederaţia Elveţiană de către solicitanţii români şi bulgari, în vigoare începând cu 1 iunie 2009.

1. Îndeplinirea condiţiilor generale pentru obţinerea permiselor de studiu
Cetăţenii români şi bulgari care vor dori să studieze în Confederaţia Elveţiană trebuie să dispună de mijloacele financiare necesare pentru a se putea întreţine pe toata durata studiului. În acest sens pot fi solicitate de către autorităţi extrase de cont sau alte dovezi sau garanţii privind posibilităţile de întreţinere (spaţiul de locuit, rente, burse etc.)

2. Înscrierea la instituţia de învăţământ, de studiu sau de pregătire profesională din Confederaţia Elveţiană
Pentru identificarea şi găsirea formei de învăţământ, de studiu sau de pregătire profesională dorită pot fi consultate paginile de web ale instituţiilor de învăţământ şi se va urmări îndeplinirea condiţiilor solicitate de către acestea şi care pot diferi de la o unitate la alta (de exemplu cunoaşterea limbii de studiu; unele universităţi pretind trecerea unui examen de limbă sau prezentarea unor atestate de cunoaştere a limbii). Pentru cei care au urmat o parte a anilor de studii în ţară este posibil să le fie recunoscută această perioadă în funcţie de perioada de studiu şi materiile de învăţământ studiate. Cu privire la îndeplinirea condiţiilor impuse de instituţiile de învăţământ trebuie contactate în mod direct aceste instituţii. Tot instituţiile de învăţământ sunt cele care dispun cu privire la acordarea burselor de studii.
   
Persoanele care doresc să se deplaseze personal în Elveţia în vederea identificării instituţiei de învăţământ pot intra în Elveţia fără viză şi pot rămâne pe teritoriul Elveţiei timp de 90 de zile fără a fi necesară solicitarea unui permis de şedere. Este totuşi necesar ca în termen de 8 zile de la intrarea în ţară să se înregistreze la primăria din localitatea unde vor locui. Totodată se recomandă să se posede o asigurare medicală de călătorie.

Dacă condiţiile solicitate de instituţia de învăţamânt sunt întrunite se poate solicita înscrierea la studiul sau pregătirea profesională dorită.

Taxele şi comisioanele percepute de universităţile elveţiene diferă de la o instituţie la alta şi este posibil ca acestea sa fie mai mari pentru studenţii Uniunii Europene decât pentru studenţii elveţieni.

3. Obţinerea permisului de studii sau pregătire profesională
Pentru obţinerea permisului de studii se va depune la Oficiul cantonal de Migraţie o cerere tip de acordare a permisului şi dovezile de îndeplinire a condiţiilor enunţate: actul de înscriere la instituţia de învăţământ, dovada deţinerii mijloacelor financiare, alte documente care pot fi solicitate (diplome, cazier, cv etc.)

Totodată este necesar ca în primele 3 luni de la intrarea în Elveţia să se încheie o asigurare medicală de sănătate. Alegerea asigurătorului este la latitudinea fiecărei persoane în parte. Mai multe informaţii pot fi accesate pe site-ul Oficiului Federal pentru Asigurări Medicale: www.kvg.org.

4. Tipuri de permise de studii
- Tip B (permis de şedere): eliberat pentru o durată de studiu sau pregătire profesională mai mare de 1 an; valabil 1 an; se reînnoieşte anual până la terminarea studiului sau pregătirii profesionale.
- Tip L (permis de scurtă şedere): eliberat pentru o durată de studiu sau de pregătire profesională de până la 1 an; valabil pe o durată egală cu durata studiului sau a perioadei de pregătire profesională de până la un an.

5. Situaţii care pot sa apară pe durata studiului sau a perioadei de pregătire profesională
Persoanele aflate în Elveţia la studiu sau pregătire profesională pot munci maxim 15 ore pe săptămână. Persoanele care doresc să lucreze mai mult de 15 ore pe săptămână vor fi tratate ca şi forţă de muncă şi vor trebui să solicite un permis de muncă şi nu unul de studii.

Persoanele care îşi schimbă domiciliul au obligaţia de a încunoştiinţa autorităţile locale (primăriile) atât la venirea cât şi la plecarea din localitate.

Persoanele care se află în posesia unui permis de şedere au dreptul la reunificarea familiei (aducerea familiei în Elveţia) dacă posedă suficiente mijloace financiare pentru întreţinerea acestora şi o locuinţă corespunzătoare. Membrii de familie sunt consideraţi soţul/soţia şi copiii minori. Membrii de familie vor obţine un permis de şedere de aceeaşi durată cu titularul dreptului şi au la rândul lor dreptul de a munci în Elveţia indiferent dacă sunt la rândul lor cetăţeni ai unor state membre UE sau nu. Copiii au dreptul de a urma o unitate de învăţământ. Învăţământul este obligatoriu iar invăţământul public este gratuit începând cu cei doi ani pregătitori anterior începerii şcolii.
 
6. Recunoaşterea diplomelor
Tot în baza acestui acord există o recunoaştere reciprocă a diplomelor profesionale. Pentru ţările membre ale UE sunt recunoscute, în principiu, calificările profesionale dacă acestea corespund unor standarde minime. Recunoaşterea este pevăzută doar pentru profesii care sunt reglementate şi recunoscute prin diplome oficiale. În plus este necesar ca formarea profesională din diferitele ţări să aibă acelaşi nivel. Un acord bilateral de recunoaştere reciprocă a diplomelor este încheiat de Confederaţia Elveţiană cu fiecare dintre statele membre UE cărora li se aplică Acordul de liberă circulaţie.

Informaţii privind recunoaşterea diplomelor se pot obţine de la Federal Office for Professional Education and Technology Berne www.bbt.admin.ch iar cu privire la recunoaşterea gradelor universitare de la Swiss ENIC Berne www.crus.ch/deutsch/enic.

7. Recunoaşterea profesiilor
Uniunea Europeană a emis recomandări speciale pentru recunoaşterea câtorva activitaţi profesionale precum: medic, dentist, farmacist, chirurg veterinar, asistentă medicală, avocat şi arhitect. Aceasta înseamnă că aceste persoane pot să-şi exercite profesia şi în Elveţia. Mai multe informaţii se pot obţine de la organizaţiile profesionale ale fiecareia dintre aceste profesii în parte, din cantonul în care se doreşte exercitarea profesiei. Condiţiile şi procedurile pot să difere de la un conton la altul.

 

Observaţii:
Aceasta procedură se completează cu:
- condiţiile generale pentru obţinerea permiselor de şedere în Confederaţia Elveţiană
- obţinerea permiselor de studii
- desfăşurarea activităţilor independente şi transfrontaliere.

Articolele din această serie au fost redactate pe baza Instrucţiunilor de punere în aplicare a Protocolului II şi vor fi actualizate în funcţie de normele şi instrucţiunile pe care autorităţile elveţiene le vor emite pe parcursul punerii în aplicarea a Protocolului II, precum şi în funcţie de situaţiile practice care vor apărea.

Instrucţiunile de punere în aplicare a Protocolului II ne-au fost puse la dispoziţie prin amabilitatea domnului ambasador al României în Elveţia, Ionel Nicu Sava. Informaţii pe aceasta temă puteţi găsi şi pe site-ul Ambasadei României la Berna: berna.mae.ro

Firmele de avocatură nu pot intermedia obţinerea contractelor de muncă însa pot consilia, reprezenta sau asista persoanele interesate pe parcursul încheierii contractelor şi a derulării procedurilor de obţinere mai rapidă a permiselor de şedere, de muncă sau de studii, atât pentu titulari cât şi pentru membrii de familie ai acestora.

 

Avocat Camelia Costea, Zürich

www.avocat-costea.ro