Skip to main content

Procedura pentru obţinerea permiselor pentru desfăşurarea activităţilor independente şi transfrontaliere

Seria de articole despre libera circulaţie continuă cu procedura pentru obţinerea permiselor pentru desfăşurarea activităţilor independente şi transfrontaliere, asigurările sociale, permisele de conducere şi proprietatea imobiliară în baza Protocolului II al Acordului de liberă circulaţie între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană (extinderea la România şi Bulgaria) începând din 1 iunie 2009.

 

I Procedura pentru obţinerea permiselor pentru desfăşurarea activităţilor independente:

 

1. Îndeplinirea condiţiei generale privind deţinerea mijloacelor financiare:

 

Principala condiţie a acceptării cetăţenilor români şi bulgari să desfăşoare activităţi lucrative independente pe teritoriul Elveţiei presupune acoperirea activităţii economice din resurse proprii şi pe riscul acestora.

 

2. Obţinerea permisului de şedere:

 

Solicitanţii desfăşurării unei activităţi independente pot solicita şi obţine iniţial de la Oficiul de Migraţie al cantonului în care vor locui un permis de şedere temporar, valabil 6-8 luni, pentru  perioada de instalare. Ulterior, în măsura în care vor putea demonstra că sunt capabili să desfăşoare respectiva activitate independentă în Elveţia, pot solicita eliberarea unui permis de şedere valabil 5 ani. Sunt considerate dovezi ale desfăşurării unei activităţi independente: extrasul contului bancar, certificatul de înregistrare a unei companii, extrasul asigurării sociale sau extrasul plăţii impozitelor.

 
3. Situaţii care pot sa intervină în desfăşurarea activităţilor independente:

 

Lucrătorii independenţi au dreptul sa-şi schimbe domiciliul cu obligaţia de a anunţa autorităţile locale (primăriile) din localităţile din care şi în care se mută.

 

Lucrătorii independenţi care se decid să renunţe la activitatea independentă beneficiază de dreptul de a ocupa un loc de muncă.

 

 

II. Furnizarea de servicii transfrontaliere:

Acordul privind libera circulaţie a persoanelor prevede şi o liberalizare limitată a furnizării de servicii transfrontaliere. Aceste prevederi se aplică furnizorilor de activităţi lucrative independente şi companiilor înregistrate într-o ţară membră UE care furnizează servicii în Confederaţia Elveţiană. Perioada acceptată de furnizare a serviciilor este limitată la 90 de zile. Sunt exceptate serviciile reglementate prin acorduri bilaterale UE-CH, cum sunt cele de achiziţii publice, transport rutier, feroviar şi aerian. Pentru aceste servicii sunt eliberate permise pentru durata prevăzută de furnizare, indiferent de durată.

 

Activitatea de servicii din domeniile recrutare de personal sau servicii financiare nu intră în această categorie. Pentru furnizarea de servicii financiare este necesară autorizare.

 

 

III. Sistemul de asigurări sociale:

Cu privire la sistemul de asigurări sociale, potrivit Acordului privind libera circulaţie, fiecare ţară îşi păstrează propriul sistem de asigurări sociale. Asigurările vor fi însă coordonate astfel încât angajaţii să nu-şi piardă drepturile sociale dobândite din munca într-o altă ţară, respectiv să se ţină cont de perioadele de timp lucrate şi pe teritoriul celorlalte state.

 

 

IV. Permise de conducere:
Permisele de conducere nu intră sub incidenţa Acordului privind libera circulaţie a persoanelor, însă statul elveţian recunoaşte şi echivalează permisele de conducere obţinute în statele membre UE.
V. Achiziţia de proprietaţi imobiliare in Elveţia:

Cetăţenii europeni au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii elveţieni în ceea ce priveşte dobândirea proprietăţilor imobiliare. Dacă se părăseşte Elveţia nu este obligatoriu să se înstrăineze proprietatea.

 

 

Articolele din această serie au fost redactate pe baza Instrucţiunilor de punere în aplicare a Protocolului II şi vor fi actualizate în funcţie de normele şi instrucţiunile pe care autorităţile elveţiene le vor emite pe parcursul punerii în aplicarea a Protocolului II, precum şi în funcţie de situaţiile practice care vor apărea.

Instrucţiunile de punere în aplicare a Protocolului II ne-au fost puse la dispoziţie prin amabilitatea domnului ambasador al României în Elveţia, Ionel Nicu Sava. Informaţii pe aceasta temă puteţi găsi şi pe site-ul Ambasadei României la Berna: www.berna.mae.ro  

Firmele de avocatură nu pot intermedia obţinerea contractelor de muncă însa pot consilia, reprezenta sau asista persoanele interesate pe parcursul încheierii contractelor şi a derulării procedurilor de obţinere mai rapidă a permiselor de şedere, de muncă sau de studii, atât pentu titulari cât şi pentru membrii de familie ai acestora.

 

Avocat Camelia Costea, Zürich

www.avocat-costea.ro