Skip to main content

Procedura pentru obţinerea permiselor de muncă în Elveţia

Ca parte a seriei de articole despre libera circulaţie vă prezentăm, în continuare, procedura pentru obţinerea permiselor de muncă în Elveţia începând din 1.06.2009 în baza Protocolului II al Acordului de liberă circulaţie între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană (extinderea la România şi Bulgaria).

Dispoziţiile referitoare la durata şi prelungirea permiselor de muncă se vor aplica şi cetăţenilor români şi bulgari care deţin deja un permis de muncă în Confederaţia Elveţiană.

Procedura pentru obţinerea permiselor de muncă în Confederaţia Elveţiană de către solicitanţii români şi bulgari este, începând cu 1.06.2009, următoarea:

1. Căutarea şi găsirea unui contract de muncă în Confederaţia Elveţiană:
Confederaţia Elveţiană şi Uniunea Europeană au decis cooperarea în materie de distribuire a informaţiilor în vederea ocupării locurilor de muncă. Locurile de muncă vacante vor fi anunţate pe site-ul http://europa.eu/eures .

Persoanele care doresc să se deplaseze personal în Elveţia în vederea găsirii unui loc de muncă trebuie să dispună de mijloacele financiare necesare şederii. Acestea pot intra în Elveţia fără viză şi pot rămâne pe teritoriul Elveţiei timp de 90 de zile fără a fi necesară solicitarea unui permis de şedere. Este totuşi necesar ca în termen de 8 zile de la intrarea în ţară să se înregistraze la primăria localităţii unde vor locui.

Dacă şederea în vederea căutării unui loc de muncă pe teritoriul Elveţiei se prelungeşte mai mult de 90 de zile, persoana va trebui să solicite Oficiului de Migraţie al cantonului în care locuieşte un permis de şedere pentru încă 90 de zile. Acest permis poate fi prelungit până la un an de zile dacă se face dovada ca s-a căutat un loc de muncă şi că sunt şanse reale să se găseasca unul. În toată perioada cât o persoană îşi caută un loc de muncă, aceasta beneficiază de consultanţă din partea Oficiului Federal pentru Ocuparea Forţei de Muncă la fel ca şi cetăţenii elveţieni. Mai multe informaţii se găsesc la: www.rav.ch. Dovada căutarii unui loc de muncă se face prin întocmirea unei liste cu firmele care au fost contactate în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Totodată este obligatoriu ca în primele 3 luni să se încheie o asigurare de sănătate. Alegerea asiguratorului este la latitudinea fiecărei persoane în parte. Mai multe informaţii pot fi accesate pe site-ul Oficiului Federal pentru Asigurări Medicale din Solothurn: www.kvg.org

Nu vor fi acceptaţi în Elveţia solicitanţii de ajutoare de şomaj sau de ajutoare sociale.

2. Obţinerea acordului de la Oficiul de muncă:
Angajatorul care doreşte să angajeze un cetăţean român sau bulgar va trebui să prezinte Oficiului de Muncă al cantonului modelul de contract, pentru a fi verificat sub aspectul respectării nivelului salariului şi a condiţiilor de muncă. Totodată angajatorul va trebui să facă dovada respectării principiului priorităţii naţionale, respectiv a faptului că nu a găsit pentru postul respectiv un angajat cetăţean elveţian sau din celelalte 27 de state membre care au aderat anterior la UE sau să explice de ce a fost preferat cetăţeanul român sau bulgar. Dacă toate aceste condiţii sunt întrunite Oficiul cantonal de muncă va elibera acordul de obţinere a permisului de muncă.


3. Obţinerea permisului de muncă:
Pentru perioade de desfăşurare a unei activităţi lucrative pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care nu depăşesc 3 luni pe an nu este necesară obţinerea unui permis de muncă. Prin urmare obţinerea permisului de muncă este necesară doar dacă perioada de timp lucrată va depăşi 3 luni pe an. Pentru obţinerea permisului de muncă se va depune la Oficiul cantonal de Migraţie o cerere tip de acordare a permisului, contractul şi acordul Oficiului de Muncă. Dacă numărul maxim anual de permise (contingentele) nu este epuizat, se va elibera permisul de muncă.

4. Tipuri de permise de muncă:
Tip B (permis de şedere): eliberat pe baza unui contract de muncă pe durata nedeterminată sau pe durată determinată mai mare de 1 an; valabil 5 ani;


Tip L (permis de scurtă şedere): eliberat pe baza unui contract de muncă pe durata determinată de până la 1 an, sau pentru perioade de pregătire profesională de până la 1 an; valabil pe o durată egală cu durata contractului de muncă sau a perioadei de pregătire profesională de până la un an;

 

Tip G (permis pentru activităţi transfrontaliere): eliberat pentru lucrătorii transfrontalieri; valabil pe o durată de până la 1 an;

 

Tip C (rezidenţa): eliberat în urma unei şederi pe teritoriul elveţian de cel puţin 10 ani dintre care ultimii 5 ani neîntrerupt (permisele pentru pregătire profesională nu se iau în considerare); reprezintă rezidenţa permanentă în Confederaţia Elveţiană şi nu mai e condiţionat de existenţa unui contract de muncă.


5. Prelungirea permiselor de muncă:
La expirarea unui permis de şedere (tip B), acesta se poate prelungi cu încă 5 ani dacă se posedă în continuare un contract de muncă pe durată nedeterminată sau dacă s-a încheiat un nou contract de muncă pe durată mai mare de un an. Pentru persoanele care s-au aflat în şomaj involuntar o perioadă mai lungă de 12 luni, permisul se poate prelungi numai cu un an.

La expirarea unui permis de scurtă şedere (tip L), se poate obţine un permis de şedere pe o durată de şase luni în vederea căutarii unui nou contract de muncă. Dacă se obţine un nou contract de muncă pentru o perioadă mai mică de un an, permisul se prelungeşte până la terminarea acestei perioade. Dacă se obţine un nou contract de muncă pe durată nedeterminată sau mai mare de un an, se va putea obţine în continuare un permis de şedere (tip B).


6. Situaţii care pot sa intervină în derularea contractului de muncă:
Şomajul involuntar, boala sau accidentul nu afectează dreptul de şedere.

Persoanele care şi-au pierdut permanent capacitatea de muncă au drept de şedere încă 2 ani.

Persoanele care se pensionează pot să rămână în Elveţia dacă au locuit în Elveţia cel puţin trei ani consecutiv şi au lucrat cel puţin 12 luni consecutiv înainte de a ieşi la pensie.

Persoanele care după data de 1.06.2009 se vor afla în posesia unui permis de şedere (tip B), după care vor părăsi Elveţia, vor putea reveni pentru a lucra în Elveţia încă 6 ani de la plecare.

Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau locul de muncă au obligaţia de a notifica autorităţile locale (primăriile) atât la venirea cât şi la plecarea din localitate.

Persoanele care se află în posesia unui permis de şedere au dreptul la reunificarea familiei (aducerea familiei în Elveţia) dacă posedă suficiente mijloace financiare pentru întreţinerea acestora şi o locuinţă corespunzătoare. Membrii de familie sunt consideraţi soţul/soţia, copiii până la varsta de 21 de ani aflaţi în întreţinere, părinţii şi socrii aflaţi în întreţinere (pentru cei cu permis de muncă!).

Observaţii:
Aceasta procedură se completează cu:
- condiţiile generale pentru obţinerea permiselor de şedere în Confederaţia Elveţiană
- obţinerea permiselor de studii
- desfăşurarea activităţilor independente şi transfrontaliere.

Articolele din această serie au fost redactate pe baza Instrucţiunilor de punere în aplicare a Protocolului II şi vor fi actualizate în funcţie de normele şi instrucţiunile pe care autorităţile elveţiene le vor emite pe parcursul punerii în aplicarea a Protocolului II, precum şi în funcţie de situaţiile practice care vor apărea.

Instrucţiunile de punere în aplicare a Protocolului II ne-au fost puse la dispoziţie prin amabilitatea domnului ambasador al României în Elveţia, Ionel Nicu Sava. Informaţii pe aceasta temă puteţi găsi şi pe site-ul Ambasadei României la Berna: www.berna.mae.ro

Firmele de avocatură nu pot intermedia obţinerea contractelor de muncă însa pot consilia, reprezenta sau asista persoanele interesate pe parcursul încheierii contractelor şi a derulării procedurilor de obţinere mai rapidă a permiselor de şedere, de muncă sau de studii, atât pentu titulari cât şi pentru membrii de familie ai acestora.

 

Avocat Camelia Costea, Zürich

www.avocat-costea.ro